Dager siden timer dag dating

– Jeg synes det er veldig bra at Sandra står fram offentlig og forteller om dette, for da får vi satt søkelyset på problemet.

Jeg kommer til å være på sjøen uansett, og de som er imot får bare seile sin egen sjø. – Men det hadde vært enklere om jeg slapp å kverulere og debattere meg fram til ting. – Det er overhodet ikke positivt når en ønsker økt rekruttering og flere damer i yrket.

Det er mer hensiktsmessig å samle hele Norge innenfor én tidssone.

Ettersom størstedelen av Norge ligger innenfor tidssonen som er én time foran UTC (UTC 1), som strekker seg fra 7.5 til 22.5 grader øst, har vi valgt å bruke denne for hele landet.

Men det er mange tidssoner som bare er en halv time eller 45 minutters forskjell fra den forrige, dette gjelder blant annet India, deler av Australia og Nepal. Det er heller ikke uvanlig at noen land endrer tidssoner fram og tilbake, slik at antallet endrer seg over tid.

– Det går inn på meg når folk konsekvent henvender seg til mannfolkene på båten, selv om jeg er skipper, sier Sandra Andersen Eira.

Search for dager siden timer dag dating:

dager siden timer dag dating-52

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dager siden timer dag dating”

  1. In the blockbuster movie Karthavyam (1990), her electrifying performance as a tough cop (modeled after real-life supercop Kiran Bedi) won her the National Film Award for Best Actress from the Government of India and an Andhra Pradesh State award for best actress.